xoves, 7 de setembro de 2017

Comunicado das Marchas da Dignidade sobre o Proxeto de Reforma da Lei Galega de Saúde do ano 2008,As Marchas da Dignidade, dentro da súa defensa dos servizos públicos, esixe a retirada da Reforma da Lei Galega de Saúde de 2008. O motivo principal da nosa oposición é debido a que con esta reforma, o goberno galego pretende consolidar o proceso de privatización da sanidade pública, supoñendo un paso atrás no progreso e millora do sistema público de saúde.

Esta reforma eliminará catro áreas sanitarias comarcais e creará distritos, cun claro obxectivo de proseguir no desmantelamento dos hospitais comarcais, o que implica unha barreira para o acceso a saúde pública de gran parte da cidadanía galega, especialmente a xente maior do rural, un grupo de persoas especialmente vulnerable.

A reforma da lei garante definitivamente a participación do sector privado no ámbito investigación e a educación con axuda dos orzameantos públicos. Consideramos que os ámbitos da saúde e da sanidade deben quedar afastados da especulación e da persecución de calquera beneficio que non sexa a millora da saúde da cidadanía, e que os progresos das futuras investigación repercutan exclusivamente nas institucións públicas e, en definitiva, en toda a cidadanía.

Rexeitamos tamén a reorganización da participación dos consellos de saúde, que seguen a ser meros órganos consultivos sen ningún poder executivo, formados polos concellos, sindicatos, organización empresariais e asociacións de pacientes, pero quedando fora deles as asociacións veciñais, cidadás e de calquera outro tipo que loiten pola millora do noso sistema sanitario público.

Este anteproxecto de lei non é un feito aillado. Ao mesmo tempo que o goberno de Feijoo o promove, en Madrid e Cataluña proponse modificacións semellantes dos seus sistemas sanitarios, á vez que no Congreso dos Deputados e no Senado, adaptarase a lexislación española ás normativas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE para garantir e avanzar no proceso privatizador dos sistemas de saúde.

Ao mesmo tempo a CEOE lanza a campaña “Pacto por la defensa de la Sanidad Privada” co obxectivo de entrar a facer negocio coa nosa saúde e cos orzamentos públicos. Os gobernos criminais da dereita levan a cabo pouco a pouco, ás nosas costas, con nocturnidade e alevosía, o dictamen das multinacionais para converter os sistemas de saúde en beneficios para estas empresas.
É un tema moi grave que non podemos deixar pasar, loitando con todas as nosas forzas contra este ataque masivo a un dereito fundamental como é a sanidade pública.

En defintivia, unímonos ás críticas do resto dos colectivos que xa se pronunciaron ao respecto, e rexeitamos taxantemente este anteproxecto de lei, apoiando as mobilizacións dos colectivos que loitan honestamente pola defensa da sanidade pública. Desde as Marchas da Dignidade dicimos NON á privatización da sanidade, NON á privatización dos servizos públicos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario